Monella meistä on tavoitteita, joiden saavuttamiseksi on huomioitava ravitsemuksellisia seikkoja. Ravinnolla voidaan vaikuttaa mm. suorituskykyyn, palautumiseen, uneen, vireystilaan, hormonitoimintaan, kehon koostumukseen ja elimistön vastustuskykyyn.

Ravitsemukselliset seikat muodostavat siis laajemman kokonaisuuden, joka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elintoimintoihin ja terveyteen.

Urheiluravitsemuksen näkökulmasta tarkastellaan usein terveyden ylläpitämisen lisäksi suorituskyvyn ja palautumisen edistämistä ravinnon avulla. Urheilijan kohdalla on ensisijaisesti huolehdittava riittävästä energiansaannista. Kun energiatasapaino on hyvä, on perusta kehittymiselle rakennettu. Energiavajeessa harjoittelu harvoin kehittää, ainakaan pitkällä tähtäimellä. Kroonisessa energiavajeessa harjoittelu altistaa mm. hormonitoiminnan häiriöille, rasitusvammoille, uniongelmille ja psyykkiselle stressille. Energiavaje on yksi yleisimmistä urheilijoiden ja aktiiviliikkujien suorituskyvyn ja kehityksen ongelmista, joka on onneksi suhteellisen helppo korjata energiansaantia lisäämällä.

Kun tarkastellaan ravitsemusta yleisellä tasolla väestön keskuudessa, nousee yksilöiden yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi ulkonäköön liittyvä muutostarve, kuten laihtuminen tai lihasmassan kasvattaminen. Ulkonäköön liittyvät ravitsemukselliset tavoitteet ovat usein huono peruste motivaation ylläpidon kannalta. Monella on tavoitteena painonpudotus ja laihtuminen, minkä vuoksi ravitsemusta lähdetään muuttamaan. Tässä ei sinäänsä ole mitään vikaa, jos ylipaino/epäsuotuisa kehonkoostumus uhkaa terveyttä, tai vaikuttaa negatiivisesti elintoimintoihin sekä suhteeseen oman kehonsa kanssa.

Ravitsemuspsykologian kannalta on kuitenkin järkevä miettiä em. kaltaisissa tapauksessa ravitsemustottumusten muutostarve jonkin muun kuin ulkonäön kautta. Esimerkiksi vireystilan ja unenlaadun parantaminen ovat asioita, joiden takia ravitsemustottumuksia voi ja kannattaa lähteä muuttamaan terveellisempään suuntaan. Jaksamiseen, unenlaatuun ja vireystilaan liittyvät muutokset on usein havaittavissa huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin ulkonäköön liittyvät muutokset. Mitä aiemmin ja useammin positiivisia muutoksia yksilö omassa olossaan havaitsee, sitä helpompi motivaatio on pitää yllä.


Tavoitteet (mitä), motiivit (miksi) ja motivaatio (miten) on hyvä selvittää itselleen, kun lähtee tekemään muutoksia ruokavalioon. Ravintovalmennuksessa käydään käsiksi myös näihin teemoihin, jolloin valmennuksesta saadaan rakennettua juuri sinulle ja tavoitteillesi sopiva kokonaisuus. Ota yhteyttä.