Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

NordDynamics
Y-tunnus: 3342470-7

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pauliina Nordman
pauliina@norddynamics.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeen lähettäminen, yhteydenpito asiakkaisiin

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot. Lomakkeet eivät kerää tai tallenna IP-osoitteita. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Lomakkeet eivät kerää tai tallenna IP-osoitteita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Uutiskirjeen tilaaja voi korjata tietojaan klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Uutiskirjeen tilaaja voi poistaa tietonsa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä