Nykypäivän kiireinen elämäntyyli voi tarkoittaa kaikkea muuta kuin fyysistä aktiivisuutta – etenkin toimistoissa työskenteleville. Pitkään istuminen voi johtaa huonoon ryhtiin, heikentyneeseen verenkiertoon ja heikkoon lihaskuntoon.

1. Nostaa työnantajaimagoa ja on kilpailuetu rekrytointimarkkinoilla

Nykypäivänä työntekijöiden hyvinvointiin satsaaminen on selvä kilpailuetu työnantajamarkkinoilla. Jokainen haluaa voida töissä hyvin, sekä sujuvoittaa arjen, työn ja harrastusten yhteensovittamista. Erilaisten etujen tarjoaminen parantaa työnantajaimagoa ja lisää houkuttelevuutta.

 

2. Ottaa huomioon ja haastaa kaikentasoiset liikkujat, ohjatusti ja turvallisesti

Useissa yrityksissä on luotu työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi kattavia wellness -ohjelmia, jotka kannustavat työntekijöitä kokeilemaan erilaisia harrastuksia ja ylläpitämään kuntoaan. Toisinaan hyvinvointiasiat hoidetaan tarjoamalla e-passia tai liikuntaseteleitä. Nämä ovat toimivia tapoja tukea työntekijöiden hyvinvointia ja liikkumista, mutta usein juuri he joille liikkuminen ei ole yhtä luontevaa, saattavat silti jäädä liikunnan ulkopuolelle. Ohjattu pilates työpaikan tiloissa on helppo tapa tuoda liikunta työntekijän luokse. Ammattitaitoinen ohjaaja pystyy luomaan tunnin, joka haastaa sekä aloittelijan kuin edistyneemmänkin liikkujan.

 

3. Ehkäisee työn aiheuttamia rasitusvammoja

Ihminen on luotu liikkumaan. Nukkumista lukuunottamatta, pitkät ajat paikoillaan rasittavat ihmiskehoa, olipa asento istuen tai seisten. Myös monotonisesti kehoa kuormittava fyysinen työ ei ole kropalle eduksi, vaan ajan myötä vääjämättä kehittyy rasitusperäisiä vaivoja. Työn tauottaminen on tärkeää, kuten myös työasennot. Niiden hyöty on kuitenkin vähäinen, jos oman asennon ja liikkeen hallinnassa on puutteita. Tällöin on vaikeampaa välttyä työperäisiltä rasitusvammoilta ja kolotuksilta, jotka pahimmassa tapauksessa johtavat työkyvyttömyyteen.

 

4. Tukena tulevaisuuden pidemmille työurille ja toimintakykyisemmille eläkevuosille

Eläkeiän noston seurauksena työpaikoilla on yhä iäkkäämpiä työntekijöitä, jotka tarvitsevat työkyvyn ylläpidossa erityistä huomiota. On kaikkien etu, että ihminen pääsee eläkkeelle töistä hyvinvoivana, eikä joudu ennenaikaisesti jättäytymään työelämästä. 

 

5. Kustannustehokas ja monipuolinen

Kustannustehokkaana, matalan kynnyksen työpaikkaliikuntana pilates antaa työntekijälle avaimet vaikuttaa itse fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon. Pilates opettaa kehon luonnolliset liikeradat, vahvistaa tukilihaksistoa, parantaa kehon- ja liikkeenhallintaa, tasapainottaa lihaksistoa ja parantaa ryhtiä sekä kehon kannatusta. Kun nämä ovat kunnossa, on kaikesta muusta liikunnasta vain hyötyä. Pilateksen avulla kehon käyttö tehostuu, suorituskyky paranee ja loukkaantumisriski pienenee. Jotta vältyttäisiin lääkäri, työfysioterapeutti, lääkäri, kuvantaminen -tyyppisiltä pitkän kaavan hoitopoluilta, on hyvä pohtia mitä ratkaisuja työhyvinvointiin eteen on tehtävissä.

 

Pilates workshopit ja viikkotunnit on helposti järjestettävissä työpaikalle! Ota yhteyttä tai pyydä tarjous.